Bouwplan veranda: wat moet je weten voor je begint?

2 januari 2020

Bouwplan veranda

 

Ben je van plan een nieuwe veranda, pergola of terrasoverkapping te laten zetten? Dan zal je daar waarschijnlijk ook een bouwaanvraag voor moeten indienen. Toch is het niet altijd even duidelijk wanneer je daar al dan niet verplicht toe bent, laat staan hoe je dat bouwplan precies uitwerkt. Hieronder geven we je een woordje uitleg!

 

Meldingsplicht veranda’s

Soms volstaat het om bij het plaatsen van een veranda (of aanverwanten) je meldingsplicht te vervullen – verdere bouwplannen uitwerken en indienen is in dat geval niet nodig. Je moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 1. De veranda mag niet hoger zijn dan 4m 
 2. Het aantal woongelegenheden mag niet toenemen
 3. De functie van de woning moet ongewijzigd blijven
 4. Je mag iedere woning met maximaal 40 vierkante meter aan bijgebouwen uitbreiden
 5. De veranda moet minimaal 3m van de perceelsgrens blijven, in de achtertuin minimaal 2m. Grenst de veranda tegen een aanliggend gebouw, dan mag ze tot tegen de perceelsgrens gebouwd worden zolang de scheidingsmuur onaangeroerd blijft en de bouwdiepte van het aanliggend gebouw niet overschreden wordt door de veranda

 

Architect nodig voor veranda?

Voldoet je project niet aan bovenstaande voorwaarden, dan ben je verplicht een bouwvergunning (met bijhorend bouwplan) aan te vragen. Bovendien moet je bij wet ook een architect inschakelen wanneer:

 1. De veranda groter is dan 40 vierkante meter
 2. De nokhoogte meer dan 4,5m bedraagt en/of de kroonlijsthoogte meer dan 3m bedraagt
 3. De veranda voor minder dan 75% uit glas is gemaakt

 

Hulp bij bouwvergunning veranda

Moet jij wel een bouwaanvraag voor je veranda indienen? Geen nood – ook dat is iets waar Debondt Veranda’s je graag bij helpt! Hoe wij jouw project praktisch ondersteunen van start tot finish:

 1. Studie en plannen
 2. Voorbereidende werken en vloerwerken
 3. Constructie van de veranda (of onderdelen) in ons atelier
 4. Gedetailleerde en nauwgezette installatie van de veranda waarbij de bouwplannen gerespecteerd worden

Niet zeker hoe je best begint aan het plaatsen van jouw veranda? Neem gerust contact op met één van onze medewerkers om alle stappen te overlopen!